2018: Congé’en, Feierdeeg a geschaffte Stonnen

D’EGMJ wënscht alles Guddes a vill Gléck am neie Joer 🙂

Fannt hei Informatiounen iwwer de Congé, d’Feierdeeg a geschaffte Stonnen fir 2018!

Congéen 2018

Geschaffte Stonnen 2018