NEET-Konferenz

D’Zil vun dësem Austausch war et, mat Professionellen aus aneren europäesche Länner iwwer Projet’en an Aarbechtsmethode vun der Jugendaarbecht mat Jonken, déi sech an enger NEET-Situatioun befannen, an d’Gespréich ze kommen, nei Netzwierker a Kooperatiounen opzebauen an am Idealfall gemeinsam nei an innovativ Projet’en ze elaboréieren.

An dësem Kader sinn och d’Resultater an d‘Erkenntnisser vum Outreach Youth Work, dee vun der EGMJ als Pilotprojet initiéiert an ëmgesat ginn ass, a sech mëttlerweil als feste Service etabléiere konnt, virgestallt ginn.