Educateur gesicht, Kandidature si bis 10.10.2018 méiglech